Вземете 2 месеца бонус покритие или кога 12 е равно на 14?

В отговор на повишеният интерес от страна на клиентите, считано от  01.03.2021г., ЗК „Лев Инс“ АД предоставя промоционални условия за сключване на застраховките „Домашно имущество” и „Компютърна сигурност у дома“.

В периода на промоцията застраховка „Домашно имущество“ е с бонус 2 месеца удължен срок - вместо стандартните 12 месеца, избраните от клиента покрития са валидни 14. Освен това допълнителните покрития „Безопасен интернет“ и „Кибер хелп“ са на преференциална цена. Клиентите могат да изберат кое от двете покрития или и двете да добавят, а всяко от тях е на стойност само 10 лева. Застраховка „Домашно имущество” е с изключително опростена процедура за сключване, не се изисква опис или документ за собственост. В полза на клиентите са включеният денонощен авариен асистънс за спешни ключарски услуги, електро или ВиК аварии, както и покритието за щети, нанесени на трети лица.

Застраховка „Компютърна сигурност у дома“ също осигурява бонус 2 месеца, като така защитата за компютъра е, вместо стандартните 12, за цели 14 месеца. Но това далеч не е всичко – в периода на промоцията клиентите могат да изберат коя от двете водещи кибер клаузи да получат напълно безплатно – „Безопасен интернет“ или „Кебер Хелп“.

Иновативната пакетна полица „Компютърна сигурност у дома“, освен че се сключва бързо и лесно, покрива повреди или разноски за възстановяване на застрахованите компютърни устройства, възникнали от неочаквани, непредвидени събития като:

  • Кражба чрез взлом;
  • Късо съединение и токов удар;
  • Пожар, всички видове експлозии, имплозия, мълния, както и щетите, причинени от гасене по време на тези събития;
  • Вреди, нанесени вследствие на авария на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации и/ или тръби;
  • Природни бедствия;

По застраховки „Домашно имущество“ и „Компютърна сигурност у дома“ Лев Инс разработи нови кибер застрахователни покрития, осигуряващи още по-добри възможности за спокойна и свободна от инциденти работа от вкъщи и безопасно сърфиране в интернет. Застрахователната защита е валидна на адреса посочен в полицата.

Полици „Домашно имущество“ и „Компютърна сигурност у дома“, клиентите могат да сключат в офисите на компанията, при застрахователните агенти и брокери, които предлагат продуктите на Лев Инс или да заявят директно през сайта на дружеството.