product category image

Компютърна сигурност у дома

Иновативната пакетна полица „Компютърна сигурност у дома“ е предназначена за защита на служебни компютри, на които хората работят в къщи, или лични компютри, които се използват за дистанционно обучение на деца, играене на игри и т.н.

Застраховка „Компютърна сигурност у дома“ осигурява покритие за: Компютърни конфигурации, които се намират на посочения в полицата адрес.

Предимства:
 1. Бързо и лесно сключване на застраховката чрез готови пакети и варианти с посочени лимити на отговорност и изчислена премия на основния обект на застраховане – „компютърна конфигурация“;
 2. Минималната премия по една полица е 16.73 лв.
 3. Бонус – безплатно предоставена услуга „Безопасен Интернет”, която осигурява застрахователно покритие за нанесени щети на застрахованият компютър, вследствие на нерегламентирани препратки към нежелани електронни страници
Какви рискове покрива застраховката:

Застраховка „Компютърна сигурност у дома“ покрива повреди или разноски за възстановяване на застрахованите компютърни устройства, възникнали от неочаквани, непредвидени събития като:

 • Кражба чрез взлом;
 • Късо съединение и токов удар;
 • Пожар, всички видове експлозии, имплозия, мълния, както и щетите, причинени от гасене по време на тези събития;
 • Вреди, нанесени вследствие на авария на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации и/ или тръби;
 • Природни бедствия;
Бонус услуга „Безопасен интернет“
 • Защита от зловредни реклами
 • Защитата от скриптове за обмен на телеметрични данни
 • Защита от Интернет адреси, които са част от „черен списък“
 • Защита от сайтове с автоматизирани скриптове и препратки към Интернет адреси, за които е установено, че съдържат зловредно съдържание.
Защо да сключа застраховка „Компютърна сигурност у дома“
 • Опростена процедура по сключване на застраховката;
 • Осигурява 24/7 защита за компютъра у дома;
 • Сигурност за личните и служебни данни и информация;
 • Специализиран софтуер за филтриране на Интернет трафик и блокиране на опасни уебсайтове;

Често задавани въпроси

Може ли да застраховам лаптоп?

На застраховане подлежат всякакви компютърни конфигурации - лаптопи или настолни компютри.